Informatie

Wie moet aanmelden?

Jongeren die in schooljaar 2019-2020 willen starten in het eerste jaar A of B  van de eerste graad secundair onderwijs in een van volgende scholen: 

 • Gemeentelijk Technisch Instituut
 • Koninklijk Atheneum
 • Middenschool Stapsteen (Kruibeke)
 • Sint-Maarten Middenschool 

Ook de voorrangsgroepen (broer/zus van leerlingen die al op de school zitten en kinderen van personeel) moeten digitaal aanmelden. Doet u dit niet, dan vervalt uw voorrang na de aanmeldingsperiode.

 

Inschrijven stap voor stap 

 • 11|03 > 31|03: digitaal aanmelden van uw kind
  Dit doet u via deze link (beschikbaar vanaf 11 maart om 10 uur).  U kiest minimaal 1 school. Naast de school van uw eerste keuze kunt u nog meerdere scholen als 2e, 3e … keuze opgeven.  Dat is aan te raden als u zeker wilt zijn van een plaats in Beveren.
  Het maakt niet uit op welk moment tijdens deze periode u uw kind aanmeldt want iedereen maakt evenveel kans op een plaats in de school van voorkeur.
 • 01|04 > 22|04: geautomatiseerde toewijzing van de beschikbare plaatsen
  Hierbij houdt het systeem uiteraard rekening met de voorrangsgroepen* en de school van uw eerste keuze.
 • 23|04: u krijgt een bericht over de toegewezen school
  U krijgt per mail én per post een bericht over de school die u is toegewezen. Als de toegewezen school niet uw eerste schoolkeuze is, krijgt u ook een melding over uw plaats in de wachtrij van uw voorkeurschool.
 • 24|04 > 15|05: u kunt uw kind aanmelden in de toegewezen school
  Hiervoor gaat u naar de toegewezen school. Op welke dag of dagen u hiervoor terecht kunt, vindt u op de website van de school. Als u uw kind in deze periode niet aanmeldt in de u toegewezen school, vervalt de plaats van uw kind in deze school.
 • Vanaf 16|05: vrije aanmelding voor wie zich niet digitaal aanmeldde
  Als u uw kind niet digitaal aanmeldde in de periode van 11 tot 31 maart kunt u vanaf deze datum vrij aanmelden. Dat kan zolang er vrije plaatsen zijn.  Als er nog eerder aangemelde leerlingen op de wachtlijst staan bij de school van uw keuze, dan wordt uw kind aansluitend op de wachtlijst in chronologische volgorde toegevoegd. 
 • Eind juni: voltooiing van de inschrijving na het behalen van getuigschrift of attest
  Wanneer uw kind het getuigschrift of attest van de basisschool behaald heeft, gaat u opnieuw naar de school waar u uw kind aanmeldde om de inschrijving te finaliseren. U krijgt dan ook alle startinfo voor het komende schooljaar.

(*)

 • Broers en zussen van leerlingen die al op de school zitten en kinderen van personeel
 • Verhouding indicator en niet-indicatorleerlingen. Een indicatorleerling voldoet aan ten minste één van onderstaande voorwaarden:
  • kinderen van wie de ouders tijdens het schooljaar 2016-2017 of 2017-2018 recht hadden op ten minste één schooltoelage
  • kinderen van wie de moeder geen geen diploma secundair onderwijs (6ASO, 6TSO, 6KSO, 7BSO) of een getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs (6BSO) heeft