Veel gestelde vragen

1. Waarom online aanmelden?


Het online aanmeldingssysteem is objectief en transparant. Het geeft elk kind evenveel kans om naar zijn of haar school van voorkeur te gaan. Kamperen of aan te telefoon hangen hoeft niet meer, u krijgt nu enkele weken de tijd om online aan te melden.

 

2. Is aanmelden hetzelfde als inschrijven?


Neen. Met de aanmelding geeft u aan in welke scholen u uw kind graag wil inschrijven. Krijgt uw kind na de aanmelding een plekje toegewezen in een school, dan ontvangt u een e-mail en/of brief met daarin een toewijzing. Met deze toewijzing kunt u, na afspraak met de school, uw kind effectief inschrijven.

 

3. Wat als ik niet online aanmeld?


Als u niet aanmeldt, kunt u uw kind pas vanaf de vrije inschrijvingsperiode inschrijven op een school waar er nog plaats is. De keuze zal beperkt zijn, gezien sommige scholen na de online toewijzingen mogelijk al volzet zijn.

 

4. Moet een leerling uit de voorrangsgroep ook digitaal aanmelden?


Ja. Tijdens het digitaal aanmelden hebben broers en zussen van een reeds ingeschreven leerling en kinderen van personeel voorrang. Deze voorrang vervalt wanneer een ouder niet digitaal aanmeldde.

 

5. Wat betekent 1A en 1B?


Bij de overstap van basisonderwijs naar secundair onderwijs gaan de meeste leerlingen naar het voltijds gewoon secundair onderwijs, waar ze de 1ste graad starten in het 1ste leerjaar A. Dat kan als zij op het einde van het lager onderwijs het getuigschrift basisonderwijs hebben behaald.
Leerlingen die niet alle leerstof van de lagere school hebben verworven en geen getuigschrift basisonderwijs hebben behaald, starten in het 1ste leerjaar B.
1A bereidt leerlingen vooral voor op verder studeren in het algemeen (ASO), technisch (TSO) en kunstonderwijs (KSO). 1B bereidt vooral voor op het beroepsonderwijs (BSO).

 

6. Ik weet nog niet of mijn kind zal starten in 1A of 1B. Kan ik mijn kind aanmelden voor zowel 1A als 1B?

U kan uw kind aanmelden voor zowel 1A als 1B. Als u uw kind voor beide richtingen wil aanmelden omdat u nog niet zeker bent of uw kind naar 1A of 1B zal gaan, dan meldt u uw kind aan voor één van beide richtingen en contacteert nadien de beheerder. Deze beheerder zal uw kind ook voor de andere richting aanmelden.

Beheerders aanmeldingssysteem:

- Beveren & Kruibeke: onderwijs@beveren.be of 03 750 16 60 / 03 740 04 36 (Kruibeke)
- Sint-Niklaas: lop.sintniklaastemse@ond.vlaanderen.be of 02 553 03 19
- Stekene: onderwijs@stekene.be of 03 790 03 02
- Temse: onderwijs@temse.be of 03 710 12 28

7. Hoe weet ik of mijn zoon / dochter een indicatorleerling of een niet-indicatorleerling is?


Een indicatorleerling voldoet aan één of beide van deze voorwaarden:
- Als uw kind of uw gezin een schooltoeslag heeft ontvangen dit schooljaar of vorig schooljaar.
- Als de moeder van het kind geen diploma secundair onderwijs hebt of geen studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs.
Een niet-indicatorleerling voldoet aan geen enkele van deze voorwaarden.

 

8. Speelt de volgorde van de scholen die ik aanduid een rol?


Ja. Zet de school waar u uw kind het liefst naartoe wil sturen op de eerste plaats, de school van uw tweede voorkeur op de tweede plaats enzovoort.

 

9. Hoeveel scholen mag ik aanduiden in het aanmeldingssysteem?


U duidt minstens 1 school aan. Maar de ene school is al sneller volzet dan de ander. Wilt u zeker zijn van een plaats op een school, dan is het belangrijk dat u meerdere scholen aanduidt. Hoe meer scholen, hoe meer kansen. Meer scholen aanduiden vermindert bovendien de kans op een plaats in uw eerste voorkeur niet, het online aanmeldingssysteem streeft ernaar om u een plaats te geven in een school die zo hoog mogelijk op uw voorkeurslijst staat.

 

10. Hoe weet ik of een school nog vrije plaatsen heeft?


Op www.naarhetsecundair.be kunt u onder de rubriek ‘vrije plaatsen’ van elke school zien of er nog plaats is. Op de e-mail met uw aanmeldresultaat kunt u ook zien op welke plaats in de wachtrij uw kind staat in scholen van een hogere voorkeur.

 

11. Hoe zeker is de schoolkeuze?


Iedereen heeft evenveel kans om een plekje te krijgen in zijn of haar school van eerste voorkeur. Indien er meer aanvragen dan plaatsen zijn, worden de beschikbare plaatsen verdeeld. Die verdeling gebeurt toevallig maar er wordt wel rekening gehouden met de volgorde van uw voorkeur. Uw kind krijgt geen plaats toegewezen in een school die niet door u opgegeven is.

 

12. Mijn kind wil naar een andere school dan zijn oudere broer of zus. Wat nu?


U kunt uw kind gewoon online aanmelden voor andere scholen. Indien u de school van de oudere broer of zus ook opgeeft als mogelijke school (maar niet op de eerste plaats(-en) bijvoorbeeld), dan duidt u voor deze school aan dat uw kind tot de voorrangsgroep behoort. Wanneer u echter een plaatst toegewezen krijgt in een hoger gerangschikte school, dan vervalt de plaats voor uw kind in de lager gerangschikte scholen, ook als uw kind hier oorspronkelijk voorrang had.

 

13. Wat moet ik doen als ik geen computer of internet heb?


U kan op verschillende plaatsen terecht wanneer u geen computer heeft of hulp nodig heeft bij het aanmelden. Bekijk op www.naarhetsecundair.be waar u terecht kan in uw stad of gemeente.

 


14. Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?


Op deze website vindt u het overzicht van alle scholen waarvoor u digitaal kan aanmelden in de regio Sint-Niklaas-Beveren-Temse-Stekene-Kruibeke. Door meer dan één school op te geven vergroot u de kans dat uw kind een plaats heeft.

 


15. Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang?


Neen. Het tijdstip waarop u uw kind aanmeldt, is niet van belang om de rangschikking te bepalen. U kunt dus zonder tijdsdruk de volledige aanmeldingsperiode benutten om uw kind aan te melden (28 maart 2022 vanaf 9 uur tot en met 22 april 2022, 14 uur).

 

16. Ik wil iets wijzigen aan mijn aanmeldingsdossier nadat ik het dossier doorstuurde. Wat moet ik doen?


Contacteer in dat geval een beheerder van het aanmeldingssysteem via e-mail. Om aanpassingen te doen, hebben wij een schriftelijke neerslag nodig van uw vraag: 

 

Beheerders aanmeldingssysteem:

- Beveren & Kruibeke: onderwijs@beveren.be 
- Sint-Niklaas: lop.sintniklaastemse@ond.vlaanderen.be 
- Stekene: onderwijs@stekene.be 
- Temse: onderwijs@temse.be

 

17. Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden?


U heeft het rijksregister van uw kind nodig om het aan te melden. Het rijksregisternummer start met de geboortedatum van uw kind en kan u terugvinden op een kids ID of identiteitskaart (achteraan) of op een klevertje van de mutualiteit van uw kind. U kan ook terecht op het gemeentehuis van uw woonplaats voor een bewijs van gezinssamenstelling en vraag of men het rijksregisternummer van uw kind erop kan vermelden.18. Wat is een toewijzingsbericht voor bevestigen aanmelding?


In de e-mail met het resultaat van uw aanmelding staat vermeld in welke school u zal kunnen inschrijven. Met dit bericht bent u zeker van een plaats voor uw kind in de betrokken school. Schrijf uw kind in in die school tijdens de inschrijvingsperiode. Doet u dit niet, dan vervalt uw toewijzing voor de school! Het is dus zeker aan te raden tijdig een afspraak te maken met de school.

 

19. Wie behoort tot de voorrangsgroep ‘kinderen van eenzelfde leefentiteit’?

Met leerlingen van dezelfde leefentiteit wordt bedoeld:

• broers en zussen (hebben twee gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
• halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
• kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats hebben maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en –zussen).

 

20. Wie behoort tot de voorrangsgroep ‘kinderen van personeel’?

Na de leerlingen van dezelfde leefentiteit hebben de kinderen van personeelsleden bij voorrang op alle andere leerlingen een recht op inschrijving in de school waar het betrokken personeelslid werkt en ook in de scholen waar de inschrijvingen van de ene naar de andere school doorlopen. Een personeelslid kan enkel een kind inschrijven waarvan hij zelf de ouder is.

Om van deze voorrangsregeling gebruik te kunnen maken, moet een personeelslid op het ogenblik van de inschrijving een contract hebben van een lopende tewerkstelling van meer dan 104 dagen. Deze periode toont een voldoende duurzame band aan van het personeelslid met de school. Het personeelslid hoeft nog geen 104 dagen effectief te hebben gewerkt voor de school van keuze op het moment dat de leerling zich inschrijft.

De voorrang kan dus worden opgenomen ongeacht de functie die het personeelslid uitoefent, dit kan een klusjesman, een leraar, een administratief medewerker, een pedagogische begeleider of logopedist zijn.

Het soort contract dat een school en een personeelslid hebben afgesloten, is evenmin van belang. Volgende personeelsleden komen in aanmerking:


1° personeelsleden als vermeld in artikel 2 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs en in artikel 4 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, voor zover ze geaffecteerd zijn aan of aangesteld zijn in een school;

2° personeelsleden die via een arbeidsovereenkomst werden aangeworven door een schoolbestuur en tewerkgesteld worden in de school.

Een personeelslid dat geaffecteerd is aan een school maar tijdelijk aangesteld/tewerkgesteld is in een andere school, kan in beide scholen van de voorrangsregeling gebruik maken.

Naast de functie en het type contract is ook de tewerkstellingsbreuk van het personeelslid (bijvoorbeeld voltijds of deeltijds) van geen belang om voorrang te krijgen.

 

21. Mijn kind heeft geen rijksregisternummer. Wat doe ik?

Een rijksregister is nodig om uw kind zelf aan te melden. Indien uw kind niet beschikt over een rijksregisternummer, dan contacteert u de beheerder. 

Beheerders aanmeldingssysteem:

- Beveren & Kruibeke: onderwijs@beveren.be of 03 750 16 60 / 03 740 04 36 (Kruibeke)
- Sint-Niklaas: lop.sintniklaastemse@ond.vlaanderen.be of 02 553 03 19
- Stekene: onderwijs@stekene.be of 03 790 03 02
- Temse: onderwijs@temse.be of 03 710 12 28

 

22. Welk adres geef ik op?


Het domicilie-adres van het kind.
Op het ogenblik van de aanmelding wordt een koppeling gemaakt tussen het rijksregisternummer van het kind en het opgegeven adres. Het kind moet aangemeld worden op het adres waarop het gedomicilieerd is volgens het rijksregister.

 
23. Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?

Neem via e-mail contact op met de beheerder van het aanmeldingssysteem en vermeld wat u graag wil wijzigen:

Beheerders aanmeldingssysteem:

- Beveren & Kruibeke: onderwijs@beveren.be 
- Sint-Niklaas: lop.sintniklaastemse@ond.vlaanderen.be 
- Stekene: onderwijs@stekene.be 
- Temse: onderwijs@temse.be 

 

24. Wat is een bericht van niet-gunstige rangschikking?

Dit betekent dat er voor uw kind voor die school op dat ogenblik geen plaats is. U staat wel op de wachtlijst van die school.

 

25. Hoe lang is de plaats van mijn kind op de wachtlijst geldig?

Scholen zijn verplicht om de volgorde van de wachtlijst (lijst van geweigerde leerlingen) te respecteren tot en met de 5e schooldag van oktober van het schooljaar waarvoor wordt aangemeld.


26. Wat heb ik nodig om mijn kind in te schrijven in de school ?

Gelieve volgende documenten mee te nemen bij de inschrijving:
• Uw ticket voor inschrijving in de school
• Indien u dit hebt ook de kids-ID of identiteitskaart van uw kind
• Uw identiteitskaart (de identiteitskaart van de ouder of voogd die inschrijft)
• Indien van toepassing: een bewijs van het ontvangen van een schooltoeslag (rekeninguittreksel).


27. Wat is v-ict-or?


V-ict-or is een centraal aanmeldingsregister op initiatief van het lokaal overlegplatform (LOP) secundair onderwijs Sint-Niklaas in samenwerking met de scholen uit Beveren, Temse, Kruibeke en Stekene.


28. Wat als ik vind dat mijn weigering onterecht was?

U kan uw melding registreren via het meldingsformulier op www.naarhetsecundair.be. De beheerder zal uw klacht voorleggen aan de disfunctiecommissie (zie volgende vragen).

U kan zich ook wenden tot de Commissie inzake Leerlingenrechten.


29. Hoe is de disfunctiecommissie samengesteld?

De disfunctiecommissie bestaat uit één vertegenwoordiger aangeduid door elk van de deelnemende schoolbesturen (vrij katholiek, gemeenschapsonderwijs en gemeentelijk onderwijs). Er wordt een neutrale voorzitter aangeduid. Bij beslissingen met betrekking tot een specifieke school maakt de betrokken directie ook deel uit van de commissie maar zonder stemrecht, ook de afgevaardigde van het schoolbestuur heeft op dat moment geen stemrecht.

 

30. Wat zijn de taken van de disfunctiecommissie tijdens de aanmeldingsperioden?

Het doel van de disfunctiecommissie is het filteren van materiële fouten en het bespreekbaar maken van uitzonderlijke aanmeldingssituaties.
Indien, ondanks de beveiliging door het systeem, toch een aanmelding zou gebeuren die formeel verkeerd of onvolledig is, wordt deze behandeld door de disfunctiecommissie.

 

31. Wat zijn de taken van de disfunctiecommissie na de aanmeldingsperioden?

De rangordening en toewijzing worden toegelicht door de beheerders. Eventuele problemen worden behandeld in een hieraan gekoppelde bijeenkomst van de disfunctiecommissie.
De controle op de objectieve juistheid van de gegevens (adresgegevens, het al dan niet beantwoorden aan de indicatoren …) gebeurt op de school voorafgaand aan de inschrijving. Indien de gegevens niet kloppen op dusdanige manier dat daardoor het recht op inschrijving vervalt, wordt dit geval door de beheerders aan de disfunctiecommissie bezorgd, die vervolgens beslist wat er kan/moet gebeuren.
Voor eerstelijnsklachten kunnen ouders steeds terecht bij de beheerders. De beheerders leggen deze klachten, indien nodig, voor aan de disfunctiecommissie vooraleer de ouders door te verwijzen naar de Commissie inzake Leerlingenrechten.
Voorbereiding van de evaluatie van het centraal aanmeldingsregister voor de algemene vergadering met alle schoolbesturen en betrokken intermediaire organisaties. Op basis van de evaluatie worden eventuele punten van verbetering voorgesteld en doorgevoerd.